Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Linkedin button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Youtube button
Mar 262015
 

Inspelning till webbinariet hittar ni här: https://connect.sunet.se/p6qgj2pllmo/

Onsdag 1 april, 2015, 13.00 – 14.00

Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer

Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Webbinariet hålls på svenska.

Kostnadsfritt. Föranmälan krävs

Till anmälan

Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö. Kursen organiseras i samarbete mellan Karolinska institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Den är tänkt som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och diskussion kring IT-pedagogiska frågor och kan ses som ”två kurser i en”,
dels som en öppen fri kurs, dels som en kurs för lärare vid respektive lärosäte.

Med ONL kursen som utgångspunkt vill vi bjuda in till ett samtal om hur vi genom samverkan i öppna lärmiljöer kan främja IT-pedagogisk utveckling inom Högre utbildning samt integrera den tredje uppgiften i kärnverksamheten.

Vårens kurs startar 14 april och avslutas under v.24. För mer information och registrering se kurshemsidan https://opennetworkedlearning.wordpress.com/ där du kan ta del av allt kursmaterial från höstens kursomgång.

I detta webbseminarium kommer du att träffa:

lars_uhlin

 

 

 

 

Lars Uhlin, Karolinska Institutet, som kommer att berätta om bakgrunden och syftet med både kursen och samarbetet.

ebba_ossiannilsson1

Ebba Ossiannilsson, Ph.D, projektedare, Lunds Universitet

lotta_asbjornsson

Lotta Åsbjörnsson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet samt

anders_gerestrand

Anders Gerestrand, universitetsadjunkt i medieteknik, Linnéuniversitetet som alla tre arbetar med kursen lokalt mot sina lärare.

jorg_pareigis

Jörg Pareigis, ekon. doktor, Kalstads universitet och tidigare deltagare i den öppna kursen, talar om hur han har inspirerats till ett eget ’två kurser i en’ koncept på sitt lärosäte.

markus_schneider

Markus Schneider, projektledare, Karlstads universitet, är moderator för webbinariet.

Målgrupp: IKT-pedagoger, pedagogiska utvecklare, lärare och andra intresserade.

Till anmälan

Arrangörer för webbinariet är nätverken IT i högre utbildning, ITHU, Svenskt nätverk för pedagogiskutveckling inom högre utbildning,Swednet och Svenska riksorganisationen för distansutbildning, Sverd samt västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF.

Feb 252015
 

Måndag 16 mars, 2015, 15.00 – 16.00 hölls ett webbinar om Digitala examinationsformer. Du kan se inspelning från webbinaret på denna länk: https://connect.sunet.se/p9dggjvlajw/

Flera lärosäten utvecklar nu olika examinationsformer med hjälp av IT-stöd. Pappersbaserade salstentor är en viktig examinationsform inom de flesta lärosäten men det finns också många alternativa sätt att examinera. Formativ examination ökar och det finns flera effektiva examinationsformer som kan användas så att examinationen blir till en del av inlärningsprocessen i sin helhet. Webben är mer och mer “vårt skrivbord”, hur vi använder datorer och internet inom akademisk utbildning och hur befintliga IKT- och lärverktyg används är intressant att vi uppdaterar oss kring.

Vi hoppas i detta webinar att vi ger dig större inblick i hur just de digitala examinationsformerna nu förändrar våra arbetssätt med studenterna.

I detta webbseminarium kommer du att träffa:

 • Mats Brenner är IKT-pedagog vid Högskolebiblioteket – Learning Center, Högskolan i Gävle. Han kommer att berätta om det nationella projektet Digital tentamen. Målet med projektet  är att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen.
  mats_brenner
 • Maria Sunnerstam, pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten, Göteborgs universitet, redogör för erfarenheter från pilottester med digital salstentamen som under 2014 genomfördes i samarbete med Handelshögskolan.
  maria_sunnestam
 • Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet i Kalmar, kommer att ge en överblick på de senaste trenderna inom bedömning, examination och validering, nya vägar till lärande.
  alastair_creelman
 • Anita Eklöf, Högskolan i Borås, är moderator
  anita_eklof

Några av de frågor som vi kommer att belysa:

* Vad händer i Sverige och utomlands kring digital examination?

* Möjligheter och utmaningar med digital salstentamen

* Hur förändras våra arbetssätt kring examination?

* Vilka IT-verktyg stödjer oss att förbättra undervisning och våra examinationssätt?

* Hur bedömer vi mjuka färdigheter?

* Vilka nya möjligheter väntar runt hörnet?

Målgrupp: Lärare, bibliotekarier, studenter, beslutsfattare inom utbildning samt alla andra med intresse för examinationsfrågor.