Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Linkedin button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Youtube button
Feb 112014
 

Välkommen till ITHU:s internat 2014

ITHU:s internat den 31/3-1/4 på BTH

Måndag den 31/3

Lunch

Start 13:00

Tema: Gemensamma tjänster typ LMS

Maria Häll kort inledning, och kort inledning av ngn fr ITHU och diskussion

14:30 Kaffe

15.00-16:30

Diskussion i grupper/open space om ITHUs uppdrag och utveckling utifrån inledning. (4 spår – LMS/studentportal, media i undervisningen, digital examination, MOOC/OER/gms utveckling av öppna kurser)

16:30 – 17:00 NU2014

Kvällsaktivitet c:a 18:00

Tisdag den 1/4

09.00 Årsmöte

10.15 – 10:45 Kaffe

Lokalt arrangemang

12:00 Lunch

13.00-14.00 Arbetsgrupper

14.00 – 14.30 Vad är på gång? Arbetsgruppernas diskussioner.

Kaffe 14:30

15:00- 17.00 Gms session m SUNET Keynote

Kvällsaktivitet Direkt fr Campus efter Keynote

Läs mer på Sunets sida och BTH:s sida

Kostnad för att delta på ITHUs internat: 1000 kr
Sista anmälningsdag: 24/3, notera att hotellen kan behöva bokas tidigare.
Länk till anmälningsformulär

logga300x116 sunet_logga

 

Nov 282013
 

En valberedning utsågs 19/11 och deras uppgift är att ge förslag på nya medlemmar i styrgruppen då några mandat går ut.

Valberedningen består av:

Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad (sammankallande)
Anna.Frederiksen@hh.se
Mikael Bodell, Chalmers
mikael.bodell@chalmers.se
Kajsa Larsson, Försvarshögskolan
anna-karin.larsson@fhs.se

Skicka gärna förslag på kandidater till ovanstående.