Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Linkedin button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Youtube button
Sep 012014
 

Välkommen till ITHU:s höstinternat 7-8 oktober Umeå universitet

Tema Nätexamination (preliminärt program, uppdateras inom kort)

Tisdag 7 oktober

Kl 12:00 – 13:00 Lunch

Kl 13.00 – 17:00 Nätexamination Alternativa bedömningsformer med workshop

Middag: kl 19:00 -

Onsdag 8 oktober

Kl 09:00 – 10:00 Sunet Play

10:00 – 11:00 ITHUs interna arbete Val av valberedning.

Kostnad: 1000 kr per person

Anmälningar senast 23 sept

Utförligt program meddelas inom kort.

Jun 112014
 

Det kopieringsavtal som svenska universitet har hanteras av Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia).  Detta avtal reglerar hur vi får använda och dela utdrag ur exempelvis kurslitteratur i undervisningen.

Sedan 2014 medger avtalet med Bonus Copyright Access att åhörarkopior och kompendier som innehåller avtalsenligt kopierat innehåll får delas även i digital form inom en begränsad miljö, exempelvis via epostlista eller kursrum i lärplattformen.

Vad gäller att använda sådant material även för en filmad föreläsning har Bonus Copyright Access svarat så här på vår direkta fråga:

Det stämmer att digitala presentationsbilder, åhörarkopior, (som gjorts i enlighet med högskoleavtalet) får delas digitalt mellan lärare och studenter i undervisningsgruppen via t.ex. lärplattformen eller mail.

Det går även bra att digitala presentationsbilder (som gjorts i enlighet med högskoelavtalets regler) spelas in (filmas) och delas mellan lärare och studenter i undervisningsgruppen. Undervisningsgruppen kan som mest vara så stor att den inkluderar hela lärosätets personal och lärosätets studenter.

Kom ihåg att ange upphovsmannens namn och källan varifrån materialet är kopierat på eller i anslutning till kopiorna.

Isabel Dunkars, jurist
Bonus Copyright Access”


Avtalet med Bonus Copyright Access hittar du här

http://www.bonuscopyright.se/pages/HogskolorUniversitet

Ett exempel från Linnéuniversitetet:

Observera att video som publiceras i en kategori på LnuPlay och därmed är öppen för världen alltså inte får innehålla sådant material, om inte tillstånd har erhållits från rättighetsinnehavaren. Detsamma gäller video som bäddas in på webbsidor som inte kräver inloggning med Lnu-konto.

Video som enbart publiceras i kanaler på LnuPlay kommer bara studenter och övrig personal åt, beroende på inställningar i kanalen, och sprids alltså inte öppet för världen.”

 Ovanstående citering kan ge en fingervisning om vad som är tillåtet och inte.

 Peter Diedrichs

Förvaltningsledare utbildningsmiljö

Universitetsbiblioteket

Linnéuniversitetet, Kalmar

 

Feb 112014
 

Välkommen till ITHU:s internat 2014

ITHU:s internat den 31/3-1/4 på BTH

Måndag den 31/3

Lunch

Start 13:00

Tema: Gemensamma tjänster typ LMS

Maria Häll kort inledning, och kort inledning av ngn fr ITHU och diskussion

14:30 Kaffe

15.00-16:30

Diskussion i grupper/open space om ITHUs uppdrag och utveckling utifrån inledning. (4 spår – LMS/studentportal, media i undervisningen, digital examination, MOOC/OER/gms utveckling av öppna kurser)

16:30 – 17:00 NU2014

Kvällsaktivitet c:a 18:00

Tisdag den 1/4

09.00 Årsmöte

10.15 – 10:45 Kaffe

Lokalt arrangemang

12:00 Lunch

13.00-14.00 Arbetsgrupper

14.00 – 14.30 Vad är på gång? Arbetsgruppernas diskussioner.

Kaffe 14:30

15:00- 17.00 Gms session m SUNET Keynote

Kvällsaktivitet Direkt fr Campus efter Keynote

Läs mer på Sunets sida och BTH:s sida

Kostnad för att delta på ITHUs internat: 1000 kr
Sista anmälningsdag: 24/3, notera att hotellen kan behöva bokas tidigare.
Länk till anmälningsformulär

logga300x116 sunet_logga

 

Nov 282013
 

En valberedning utsågs 19/11 och deras uppgift är att ge förslag på nya medlemmar i styrgruppen då några mandat går ut.

Valberedningen består av:

Anna Frederiksen, Högskolan i Halmstad (sammankallande)
Anna.Frederiksen@hh.se
Mikael Bodell, Chalmers
mikael.bodell@chalmers.se
Kajsa Larsson, Försvarshögskolan
anna-karin.larsson@fhs.se

Skicka gärna förslag på kandidater till ovanstående.