Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Linkedin button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Youtube button
Jan 072015
 

Samverkan via SUNET Inkubator om Digital Tentamen, nationellt projekt.

Vårt första möte med referensgruppen sker i jan, 2015.

Målet:

 Att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen.

Bakgrund:

Många lärosäten är i startgroparna med att införa eller närmare undersöka digital tentamen t.ex. digitala salstentor. Projektet kommer arbeta i nära samarbete med de lärosäten i Sverige som har

påbörjat ett arbete med digital tentamen, samt kommer även ta tillvara erfarenheter som gjorts i bl.a. övriga norden.

 

Projektledningsuppdrag Digital tentamen: Mats Brenner, Högskolan i Gävle – mbr@hig.se

 

Sep 012014
 

Välkommen till ITHU:s höstinternat 7-8 oktober Umeå universitet

Tema Nätexamination (preliminärt program, uppdateras inom kort)

Tisdag 7 oktober

Kl 12:00 – 13:00 Lunch

Kl 13.00 – 17:00 Nätexamination Alternativa bedömningsformer med workshop

Middag: kl 19:00 –

Onsdag 8 oktober

Kl 09:00 – 10:00 Sunet Play

10:00 – 11:00 ITHUs interna arbete Val av valberedning.

Kostnad: 1000 kr per person

Anmälningar senast 23 sept

Utförligt program meddelas inom kort.