ITHU Nätverksträff: Digital omställning före, under och efter pandemin

Datum & tid: Tisdag 2 mars 2021, kl 15.00-16.00
Tema: Digital omställning före, under och efter pandemin

Denna nätverksträff kommer fokusera på nationella erfarenheter från pandemin, med en inledning där styrgruppen presenterar det underlag som kommer lämnas som bidrag till UKÄs uppföljning av pandemins effekter. Under mötet kommer dessa perspektiv att diskutera relation till deltagarnas erfarenheter och vardag. Genom delta får du möjlighet att bidra till nätverkets perspektiv i dessa frågor.

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillistaskriv upp dig på listan

ITHU Nätverksträff: På gång inom ITHU

Datum & tid: Tisdag 2 februari 2021, kl 15.00-16.00
Tema: På gång inom ITHU

Nätverket har under senare tid utökats med en rad olika subnätverk. Vi tänkte passa på att berätta lite mer om dessa och tillsammans diskutera, dela erfarenheter och idéer kring de olika subnätverkens fokusområden.

Vi har tre aktiva nätverk:

  • Subnätverket för Tillgänglighet
  • Subnätverket DigiPed med fokus på digitala pedagogiska verktyg
  • Subnätverket Digitala examinationer.

Dessutom har vi ytterligare två som ännu inte riktigt kommit igång men förhoppningsvis tar fart snart: 

  • Subnätverket för Active Learning Online & Blended (ALO) 
  • Subnätverket med fokus på Digitala konferenser.

Sist men inte minst har vi ett helt nytt subnätverk som vi nu lanserar med fokus på Pedagogisk digital kompetens!

Välkommen till tisdagens nätverksträff för att få veta mer och dela dina erfarenheter!

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillistaskriv upp dig på listan

ITHU Nätverksträff: Lärdomar från den snabba omställningen

Datum & tid: Tisdag 12 januari 2021, kl 15.00-16.00
Tema: Lärdomar från den snabba omställningen

Hur har vårt sätt att undervisa förändrats och vilka lärdomar är värda att ta med sig från den snabba digitala omställning som ha skett de senaste åren, inte bara pga. pandemin utan också som ett resultat av samhällets digitalisering? Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsteknik på KTH är inbjuden gäst och talare.

Två material som kommer att beröras:
– Lärdomar från den snabba omställningen Artikel i Universitetsläraren
– KTH:s visionsarbete KTH:s utbildning 2027/2028

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillistaskriv upp dig på listan

Välkommen!


Minnesanteckningar från nätverksträffen hittar du här

ITHU Nätverksträff: Det bästa om utbildning digitalt i år

Datum & tid: Tisdag 1 december 2020, kl 15.00-16.00
Tema: Det bästa om utbildning digitalt i år

Året 2020 har haft sina utmaningar men har också lett till en snabb digital kompetensutveckling inom högre utbildning. Vi har kunnat ta del av ett ökat utbud av utbildningar, workshops och föreläsningar som behandlat digitalisering av undervisning, examination, samt en ökad delningskultur både lärare och lärosäten emellan. Aktiviteterna handlar om att dela det bästa vi har hört, upplevt, tagit del av eller själva planerat och genomfört under året och bidra till ett ökat nationellt kollegialt lärande. Välkommen till en inspirerande nätverksträff!

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillistaskriv upp dig på listan

Välkommen!

ITHU Nätverksträff: Zoom i undervisning – erfarenheter och möjligheter

Datum & tid: Tisdag 3 november 2020, kl 15.00-16.00
Tema: Zoom i undervisning – erfarenheter och möjligheter

Nätverksträffen inleds med att Markus Schneider (produktägare på SUNET) presenterar nyheter i Zoom och hur SUNET arbetar med Zoom rörande utveckling. På mötet kommer det finnas utrymme att lyfta vad du eventuellt upplever som begränsande eller utmanande vid användningen av Zoom i undervisningen. Men framförallt ges en möjlighet att lära av varandras arbetssätt och goda exempel. Ett möte där alla bidrar till innehållet i form av delade erfarenheter, och där vi skapar svaren tillsammans. 

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillista, skriv upp dig på listan

Välkommen!