Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Linkedin button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Youtube button

OER

 

ITHU:s arbetsgrupp för öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) syftar till att främja nationell samverkan i infrastrukturella frågor rörande fritt och flexibelt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera och stödja en öppen och flexibel utbildningskultur och praxis inom svensk högre utbildning.  Samarrangemang av öppna webbseminarier samt märkning, spridning och lagring av OER är gemensamma aktiviteter, samt ökad kännedom om den internationella utvecklingen och licensfrågor inom området.

Arbetsgruppens projekt har också en egen webbplats: http://oersverige.se

Sammankallande i gruppen är Ebba Ossiannilsson, Lunds Universitet

  One Response to “OER”

  1. […] ITHU – Nätverket för IT i högre utbildning har också en sida om OER […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


*